News Trending

Cornelia Schleime at Museum van Bommel van Dam

Museum van Bommel van Dam Venlo presents Ich zeige nicht alles, a large selection of works on paper by German artist Cornelia Schleime. The exhibition is curated by Jeroen Dijkstra of Livingstone gallery in close cooperation with the artist and Galerie Michael Schultz, Berlin. Opening 10 April, on view until 25 September 2016. 
 
See also MuseumvanBommelvanDam.    

Press release (Dutch only)

Museum van Bommel van Dam presenteert een uitgebreide selectie werken op papier van de Duitse kunstenaar Cornelia Schleime (Berlijn, 1953). De opening vindt plaats op 10 april aanstaande om 15.00 uur in aanwezigheid van de kunstenaar. De presentatie maakt onderdeel uit van de internationale reizende expositie Cornelia Schleime – Oeuvres sur papier 1988-2014 die eerder te zien was in het Musée d’Art moderne et contemporain in Saint-Etienne, Frankrijk. In het najaar zal haar werk ook te zien zijn in de Berlinische Galerie in Berlijn, dit mede in het kader van het winnen van de Hannah-Höch-Preis.

Op de expositie Ich zeige nicht alles, in het Berlijns Ich ‘zeig’ nicht alles, wordt in nauwe samenwerking met de kunstenaar een uitgebreide selectie getoond uit haar expressieve, haast surrealistische tekenseries als Animation, Camouflage, Mutationen, Köpfe en See You. De tentoonstelling van ongeveer 40 werken op papier beslaat de grote zaal van de linkervleugel van het museum. Hieronder bevinden zich ook werken uit de eigen collectie van het museum en bruiklenen uit een aantal belangrijke Nederlandse privécollecties.

Op de vloedlijn van Cornelia Schleime’s schier onuitputtelijke verbeelding lijken subject en object, tegen alle logica in, soms één te worden. Tezamen worden ze één ongerijmd organisme. Unieke mensbeelden die blijvend verwonderen. Schleime’s fabelwezens roepen associaties op met befaamde mythologische figuren uit Griekenland zoals de Centaur en de Minotaurus of de combinatie van olifant en mens, Ganesh, in India. Tevens zijn er opmerkelijke parallellen tussen Schleime’s tekeningen en het baanbrekende werk van bekende filmregisseurs als Alain Resnais (Mon Oncle d’Amérique) en David Lynch (Mulholland Drive en Inland Empire) waarin mensen volkomen onverwacht in dieren transformeren.

In 2009 presenteerde het Museum van Bommel van Dam de opzienbarende, internationale solotentoonstelling Love Affairs van Cornelia Schleime. Deze presentatie kreeg veel lof van pers en publiek. Dankzij het Fonds Knecht-Drenth, Venlo, konden in 2009 een belang-wekkend schilderij en drie karakteristieke werken op papier uit de serie Camouflage worden aangekocht. In 2014 is hier het grote acrylwerk Liegender Akt I en het mysterieuze portret in inkt en aquarel uit de serie Köpfe, aan toegevoegd.

De portretten uit deze serie verbeelden het doorzettingsvermogen en de overlevingsdrang in de mens. Na tegenslagen en tegenwerking zetten we onze blik op oneindig en moeten we vastberaden doorgaan. Deze vastberadenheid komt voort uit Schleime’s vlucht in 1984 uit Oost-Berlijn en is terug te vinden in haar manier van leven en haar werk.

Van haar nieuwste serie, getiteld See you, is een aantal groot formaat werken te zien die het klassieke concept van -De ogen zijn de spiegel van de ziel- bewust vermijden. Met deze portretten gaat Schleime de confrontatie aan met de kijker. Dan weer uitdagend dan weer melancholisch of contemplatief. Kijkt ze naar mij, of door mij heen? De kijker heeft geen andere keuze dan zich te verhouden tot het beeld. De persoon in het beeld laat je toe (see you, ik zie je) of sluit je uit (see you, tot ziens).

Opening / Publicatie Echofenster
De tentoonstelling wordt op 10 april om 15.00 uur officieel geopend door Jos Teeuwen, wethouder van Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Toerisme en Euregionale samenwerking van de gemeente Venlo. Bij de expositie is een publicatie verschenen onder de titel Echofenster. Cornelia Schleime zal bij de opening aanwezig zijn en kunt u deze boeken laten signeren.
De tentoonstelling is samengesteld door gast-curator Jeroen Dijkstra (Livingstone gallery, Den Haag) in nauwe samenwerking met de kunstenaar en Galerie Michael Schultz, Berlijn.

Extra presentatie
Parallel aan de tentoonstelling Ich zeige nicht alles vindt een presentatie plaats met werken van Hanneke Klinkum, Hans Kuijs, Judith Krebbekx, Helma Michiels, Toos Nijssen, Jörg Remé en Bep Scheeren, waarin sterk vervreemde mensbeelden in de kunst van nu centraal staan.